Phim Hồng Kông

 • New

Hot Summer Days (Ngày Hè Nóng Bỏng)

Hot Summer Days (Ngay He Nong Bong)

 • New

The Fantastic Water Babes (Xuất Thủy Phù Dung)

The Fantastic Water Babes (Xuat Thuy Phu Dung)

 • New

Enter the Dragon (Long Tranh Hổ Đấu)

Enter the Dragon (Long Tranh Ho Dau)

 • New

Island of Greed (Cuộc Phá Tham Ô)

Island of Greed (Cuoc Pha Tham O)

 • New

Above the Law (Đứng Đầu Luật Pháp)

Above the Law (Dung Dau Luat Phap)

 • New

Beast Stalker (Chuộc Tội)

Beast Stalker (Chuoc Toi)

 • New

Crossing Hennessy (Nguyệt Mãn Hiên Ni Thi)

Crossing Hennessy (Nguyet Man Hien Ni Thi)

 • New

Revenge: A Love Story (Báo Thù 1 Chuyện Tình)

Revenge: A Love Story (Bao Thu 1 Chuyen Tinh)

 • New

Breaking News (Đại Sự Kiện)

Breaking News (Dai Su Kien)

 • New

Love in the Buff (Xuân Kiều Và Chí Minh)

Love in the Buff (Xuan Kieu Va Chi Minh)

 • New

Rest on Your Shouder (Kiên Thượng Điệp)

Rest on Your Shouder (Kien Thuong Diep)

 • New

Miao Miao (Mối Tình Trung Học)

Miao Miao (Moi Tinh Trung Hoc)

 • New

The Sniper (Siêu Xạ Thủ)

The Sniper (Sieu Xa Thu)

 • New

Nightfall (Đại Truy Bổ)

Nightfall (Dai Truy Bo)

 • New

Just Another Pandora's Box (Nguyệt Quang Bảo Hạp)

Just Another Pandoras Box (Nguyet Quang Bao Hap)

 • New

Shanghai Knights (Hiệp sĩ Thượng Hải)

Shanghai Knights (Hiep si Thuong Hai)

 • New

Double Tap (Súng Thần)

Double Tap (Sung Than)

 • New

A Simple Life (Đào Thư)

A Simple Life (Dao Thu)

 • New

The Detective 2 (Trinh Thám B+)

The Detective 2 (Trinh Tham B+)

 • New

The Jade and the Pearl (Phỉ Thúy Minh Châu)

The Jade and the Pearl (Phi Thuy Minh Chau)

 • New

Born Wild (Dã Chiến Giang Hồ)

Born Wild (Da Chien Giang Ho)

 • New

Beauty on Duty (Mỹ Lệ Mật Lệnh)

Beauty on Duty (My Le Mat Lenh)

 • New

Let the Bullets Fly (Nhượng Tử Đạn Phi)

Let the Bullets Fly (Nhuong Tu Dan Phi)

 • New

Assembly (Hiệu Lệnh Tập Kết)

Assembly (Hieu Lenh Tap Ket)