Phim Hình sự

 • New

Goldstone (Thám Tử Khu Mỏ)

Goldstone (Tham Tu Khu Mo)

 • New

Contraband (Phi Vụ Ngầm)

Contraband (Phi Vu Ngam)

 • New
13/13

Alcatraz: Season 1 (Nhà Tù Alcatraz: Phần 1)

Alcatraz: Season 1 (Nha Tu Alcatraz: Phan 1)

 • New

Hell or High Water (Không Lùi Bước)

Hell or High Water (Khong Lui Buoc)

 • New

Batman: The Killing Joke (Batman: Sát Thủ Joker)

Batman: The Killing Joke (Batman: Sat Thu Joker)

 • New

SPL 2: A Time for Consequences (Sát Phá Lang 2)

SPL 2: A Time for Consequences (Sat Pha Lang 2) Sha Po Lang

 • New

Alex Cross (Thám Tử Lừng Danh)

Alex Cross (Tham Tu Lung Danh)

 • New

Central Intelligence (Unrated Version) (Cặp Đôi Gián Điệp)

Central Intelligence (Unrated Version) (Cap Doi Gian Diep)

 • New

Manhattan Night (Sự Đe Dọa)

Manhattan Night (Su De Doa) Manhattan Nocturne

 • New

The Transporter Refueled (Người Vận Chuyển 4)

The Transporter Refueled (Nguoi Van Chuyen 4)

 • New
 • New

Now You See Me 2 (Phi Vụ Thế Kỷ 2)

Now You See Me 2 (Phi Vu The Ky 2)

 • New
22/22

The Mentalist: Season 6 (Thám Tử Đại Tài: Phần 6)

The Mentalist: Season 6 (Tham Tu Dai Tai: Phan 6)

 • New
13/13

The Mentalist: Season 7 (Thám Tử Đại Tài: Phần 7)

The Mentalist: Season 7 (Tham Tu Dai Tai: Phan 7)

 • New
22/22

The Mentalist: Season 5 (Thám Tử Đại Tài: Phần 5)

The Mentalist: Season 5 (Tham Tu Dai Tai: Phan 5)

 • New
24/24

The Mentalist: Season 4 (Thám Tử Đại Tài: Phần 4)

The Mentalist: Season 4 (Tham Tu Dai Tai: Phan 4)

 • New
23/23

The Mentalist: Season 3 (Thám Tử Đại Tài: Phần 3)

The Mentalist: Season 3 (Tham Tu Dai Tai: Phan 3)

 • New
23/23

The Mentalist: Season 2 (Thám Tử Đại Tài: Phần 2)

The Mentalist: Season 2 (Tham Tu Dai Tai: Phan 2)

 • New
23/23

The Mentalist: Season 1 (Thám Tử Đại Tài: Phần 1)

The Mentalist: Season 1 (Tham Tu Dai Tai: Phan 1)

 • New
13/13

Lost Girl: Season 4 (Cô Gái Bí Ẩn: Phần 4)

Lost Girl: Season 4 (Co Gai Bi An: Phan 4)

 • New
13/13

Lost Girl: Season 3 (Cô Gái Bí Ẩn: Phần 3)

Lost Girl: Season 3 (Co Gai Bi An: Phan 3)

 • New
22/22

Lost Girl: Season 2 (Cô Gái Bí Ẩn: Phần 2)

Lost Girl: Season 2 (Co Gai Bi An: Phan 2)

 • New
13/13

Lost Girl: Season 1 (Cô Gái Bí Ẩn: Phần 1)

Lost Girl: Season 1 (Co Gai Bi An: Phan 1)

 • New
10/10

Mad Dogs: Season 1 (Chó Điên: Phần 1)

Mad Dogs: Season 1 (Cho Dien: Phan 1)

 • New
15/15

The Following: Season 1 (Truy Tìm Sát Nhân: Phần 1)

The Following: Season 1 (Truy Tim Sat Nhan: Phan 1)

x