Phim Hình sự

 • Duyệt Phim
 • New
24/24

The Mentalist: Season 4 (Thám Tử Đại Tài: Phần 4)

The Mentalist: Season 4 (Tham Tu Dai Tai: Phan 4)

 • New
23/23

The Mentalist: Season 3 (Thám Tử Đại Tài: Phần 3)

The Mentalist: Season 3 (Tham Tu Dai Tai: Phan 3)

 • New
23/23

The Mentalist: Season 2 (Thám Tử Đại Tài: Phần 2)

The Mentalist: Season 2 (Tham Tu Dai Tai: Phan 2)

 • New
23/23

The Mentalist: Season 1 (Thám Tử Đại Tài: Phần 1)

The Mentalist: Season 1 (Tham Tu Dai Tai: Phan 1)

 • New
13/13

Lost Girl: Season 4 (Cô Gái Bí Ẩn: Phần 4)

Lost Girl: Season 4 (Co Gai Bi An: Phan 4)

 • New
13/13

Lost Girl: Season 3 (Cô Gái Bí Ẩn: Phần 3)

Lost Girl: Season 3 (Co Gai Bi An: Phan 3)

 • New
22/22

Lost Girl: Season 2 (Cô Gái Bí Ẩn: Phần 2)

Lost Girl: Season 2 (Co Gai Bi An: Phan 2)

 • New
13/13

Lost Girl: Season 1 (Cô Gái Bí Ẩn: Phần 1)

Lost Girl: Season 1 (Co Gai Bi An: Phan 1)

 • New
10/10

Mad Dogs: Season 1 (Chó Điên: Phần 1)

Mad Dogs: Season 1 (Cho Dien: Phan 1)

 • New
15/15

The Following: Season 1 (Truy Tìm Sát Nhân: Phần 1)

The Following: Season 1 (Truy Tim Sat Nhan: Phan 1)

 • New
10/10

Secrets and Lies (US): Season 1 (Bí Mật Và Dối Trá: Phần 1)

Secrets and Lies (US): Season 1 (Bi Mat Va Doi Tra: Phan 1)

 • New
13/13

Hannibal: Season 3 (Sát Nhân Máu Lạnh: Phần 3)

Hannibal: Season 3 (Sat Nhan Mau Lanh: Phan 3)

 • New
13/13

Hannibal: Season 2 (Sát Nhân Máu Lạnh: Phần 2)

Hannibal: Season 2 (Sat Nhan Mau Lanh: Phan 2)

 • New
13/13

Battle Creek: Season 1 (Khu Phố Hỗn Loạn: Phần 1)

Battle Creek: Season 1 (Khu Pho Hon Loan: Phan 1)

 • New
8/8

The Missing: Season 1 (Mất Tích: Phần 1)

The Missing: Season 1 (Mat Tich: Phan 1)

 • New
25/25

Hawaii Five-0: Season 5 (Biệt Đội Hawaii: Phần 5)

Hawaii Five-0: Season 5 (Biet Doi Hawaii: Phan 5)

 • New
22/22

Hawaii Five-0: Season 4 (Biệt Đội Hawaii: Phần 4)

Hawaii Five-0: Season 4 (Biet Doi Hawaii: Phan 4)

 • New
23/23

Hawaii Five-0: Season 2 (Biệt Đội Hawaii: Phần 2)

Hawaii Five-0: Season 2 (Biet Doi Hawaii: Phan 2)

 • New
24/24

Hawaii Five-0: Season 1 (Biệt Đội Hawaii: Phần 1)

Hawaii Five-0: Season 1 (Biet Doi Hawaii: Phan 1)

 • New
8/8

Boardwalk Empire: Season 5 (Đế Chế Ngầm: Phần 5)

Boardwalk Empire: Season 5 (De Che Ngam: Phan 5)

 • New
12/12

Boardwalk Empire: Season 4 (Đế Chế Ngầm: Phần 4)

Boardwalk Empire: Season 4 (De Che Ngam: Phan 4)

 • New
12/12

Boardwalk Empire: Season 1 (Đế Chế Ngầm: Phần 1)

Boardwalk Empire: Season 1 (De Che Ngam: Phan 1)

 • New
2/2

Code of a Killer (Mật Mã Sát Thủ)

Code of a Killer (Mat Ma Sat Thu)

 • New

Fast Five (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 5: Phi Vụ Rio)

Fast Five (Qua Nhanh Qua Nguy Hiem 5: Phi Vu Rio)

x
Ăn là phải ngon!