Phim Kiếm hiệp

 • New
43/48

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ (The Four)

Thieu Nien Tu Dai Danh Bo (The Four)

 • New
50/50

Hoa Thiên Cốt - Bản Uncut (The Journey of Flower Uncut Version)

Hoa Thien Cot - Ban Uncut (The Journey of Flower Uncut Version)

 • New
 • New
 • New
20/20

Pháp Sư Vô Tâm (Wuxin: The Monster Killer)

Phap Su Vo Tam (Wuxin: The Monster Killer)

 • New
52/52

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 (Legend Of The Condor Heroes)

Tan Anh Hung Xa Dieu 2017 (Legend Of The Condor Heroes) Anh Hung Xa Dieu

 • New
18/18

Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 (Noble Aspirations 2)

Tru Tien - Thanh Van Chi 2 (Noble Aspirations 2) The Legend of Chusen

 • New
58/58

Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa (Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms) - Truyền hình

Tam Sinh Tam The: Thap Ly Dao Hoa (Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms) - Truyen hinh

 • New
42/42

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao (The Legend of Flying Daggers)

Phi Dao Huu Kien Phi Dao (The Legend of Flying Daggers)

 • New
18/18

Tru Tiên - Thanh Vân Chí 2 (The Legend of Chusen 2)

Tru Tien - Thanh Van Chi 2 (The Legend of Chusen 2)

 • New
49/49

Võ Thần Triệu Tử Long (Chinese Hero Zhao Zi Long)

Vo Than Trieu Tu Long (Chinese Hero Zhao Zi Long)

 • New
56/56

Thục Sơn Chiến Kỷ Kiếm Hiệp Truyền Kỳ (The Legend of Zu)

Thuc Son Chien Ky Kiem Hiep Truyen Ky (The Legend of Zu) Tan Thuc Son Ky Hiep

 • New
 • New
42/42

Ngũ Thử Náo Đông Kinh (The Three Heroes and Five Gallants)

Ngu Thu Nao Dong Kinh (The Three Heroes and Five Gallants)

 • New

Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ngọa Hổ Tàng Long)

Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ngoa Ho Tang Long)