Phim Kinh dị

 • Duyệt Phim
 • New
16/16

The Walking Dead: Season 5 (Xác Sống: Phần 5)

The Walking Dead: Season 5 (Xac Song: Phan 5)

 • New
16/16

The Walking Dead: Season 4 (Xác Sống: Phần 4)

The Walking Dead: Season 4 (Xac Song: Phan 4)

 • New
13/13

The Walking Dead: Season 2 (Xác Sống: Phần 2)

The Walking Dead: Season 2 (Xac Song: Phan 2)

 • New
10/10

Ash vs Evil Dead: Season 1 (Ash vs Ma Cây: Phần 1)

Ash vs Evil Dead: Season 1 (Ash vs Ma Cay: Phan 1) Ash Voi Ma Cay

 • New
13/13

Under the Dome: Season 2 (Dưới Mái Vòm: Phần 2)

Under the Dome: Season 2 (Duoi Mai Vom: Phan 2)

 • New
13/13

Under the Dome: Season 1 (Dưới Mái Vòm: Phần 1)

Under the Dome: Season 1 (Duoi Mai Vom: Phan 1)

 • New
13/13

American Horror Story: Season 4 - Freak Show (Truyện Kinh Dị Mỹ: Phần 4 - Gánh Xiếc Quái Dị)

American Horror Story: Season 4 - Freak Show (Truyen Kinh Di My: Phan 4 - Ganh Xiec Quai Di) Chuyen Kinh Di My

 • New
10/10

Damien: Season 1 (Đứa Con Của Quỷ: Phần 1)

Damien: Season 1 (Dua Con Cua Quy: Phan 1)

 • New
10/10

Bates Motel: Season 4 (Nhà Nghỉ Bates: Phần 4)

Bates Motel: Season 4 (Nha Nghi Bates: Phan 4)

 • New
10/10

Bates Motel: Season 3 (Nhà Nghỉ Bates: Phần 3)

Bates Motel: Season 3 (Nha Nghi Bates: Phan 3)

 • New
10/10

Bates Motel: Season 2 (Nhà Nghỉ Bates: Phần 2)

Bates Motel: Season 2 (Nha Nghi Bates: Phan 2)

 • New
10/10

Bates Motel: Season 1 (Nhà Nghỉ Bates: Phần 1)

Bates Motel: Season 1 (Nha Nghi Bates: Phan 1)

 • New
15/15

Fear the Walking Dead: Season 2 (Khởi Nguồn Xác Sống: Phần 2)

Fear the Walking Dead: Season 2 (Khoi Nguon Xac Song: Phan 2)

 • New
13/13

Scream: Season 2 (Tiếng Thét: Phần 2)

Scream: Season 2 (Tieng Thet: Phan 2)

 • New
10/10

Scream: Season 1 (Tiếng Thét: Phần 1)

Scream: Season 1 (Tieng Thet: Phan 1)

 • New
19/19

iZombie: Season 2 (Ăn Não: Phần 2)

iZombie: Season 2 (An Nao: Phan 2)

 • New
13/13

iZombie: Season 1 (Ăn Não: Phần 1)

iZombie: Season 1 (An Nao: Phan 1)

 • New
11/11

Second Chance: Season 1 (Cơ Hội Thứ Hai: Phần 1)

Second Chance: Season 1 (Co Hoi Thu Hai: Phan 1)

 • New
13/13

Person of Interest: Season 5 (Kẻ Tình Nghi: Phần 5)

Person of Interest: Season 5 (Ke Tinh Nghi: Phan 5)

 • New
22/22

Person of Interest: Season 4 (Kẻ Tình Nghi: Phần 4)

Person of Interest: Season 4 (Ke Tinh Nghi: Phan 4)

 • New
23/23

Person of Interest: Season 3 (Kẻ Tình Nghi: Phần 3)

Person of Interest: Season 3 (Ke Tinh Nghi: Phan 3)

 • New
22/22

Person of Interest: Season 2 (Kẻ Tình Nghi: Phần 2)

Person of Interest: Season 2 (Ke Tinh Nghi: Phan 2)

 • New
8/8

Slasher: Season 1 (Tàn Sát: Phần 1)

Slasher: Season 1 (Tan Sat: Phan 1)

 • New
10/10

Bitten: Season 3 (Nanh Vuốt: Phần 3)

Bitten: Season 3 (Nanh Vuot: Phan 3)

x
Ăn là phải ngon!