imdb3

Andron (Mê Cung Đen)

Poster
Một nhóm người đang rơi vào một mê cung ngột ngạt tối tăm, nơi mà họ phải đấu tranh để tồn tại.