[HD] As Far as My Feet Will Carry Me (Vượt Ngàn Dặm Xa) (2001)

IMDb N/A
hd
Xem Phim Tắt Quảng Cáo

Kết thúc chiến tranh thế giới thứ II, sau khi Liên xô thắng trận, những tù binh nước Đức Phát xít tập trung cải tạo tại một nơi hẻo lánh thuộc vùng Siberi. Clemens, một trung úy Đức đã quyết tâm đào thoát, lội bộ băng mình theo hướng Bắc cực, đi vòng qua ngõ Trung Á để... về Đức. Bô phim này ca ngợi quyết tâm sống sót của một người Đức hay... nói đúng hơn là nỗi sợ cái chết.

Xếp Hạng Phim Này

Ẩn quảng cáo Hiện quảng cáo