imdb3.6

Death Race 2050 (Cuộc Đua Tử Thần)

Poster
Phim nói về năm 2050 các hành tinh đã trở nên quá đông, để giúp người dân kiểm soát chính phủ xây dựng một cuộc đua - Cuộc Đua Tử Thần. Hàng năm đối thủ cạnh tranh đua trên cả nước ghi điểm vì tội giết người với xe của họ.