[HD] Five Element Ninja (Ngũ Độn Nhẫn Thuật) (1982)

IMDb N/A
hd
Xem Phim Tắt Quảng Cáo

Một võ sĩ trẻ tìm cách trả thù Ninja vì đã gây ra cái chết cho sự phụ và các anh em của mình. Trên đường đi anh có thêm những người anh em mới và họ phải đối mặt với 5 Ninja: Gỗ, Trái Đất, Vàng, Nước và Lửa.

Xếp Hạng Phim Này

Ẩn quảng cáo Hiện quảng cáo