imdb7.8

Food, Inc. (Tập Đoàn Thực Phẩm)

Poster
“Food, Inc.” là bộ phim tài liệu sản xuất năm 2008 do đạo diễn người Mỹ từng đoạt giải Emmy - Robert Kenner - thực hiện. Bộ phim là bức tranh toàn diện về hoạt động kinh doanh nông trại tại Mỹ, từ đó phản ánh một thực tế tồn tại rất lâu trong ngành này chính là ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, những loài gia súc, gia cầm lẫn sức khỏe con người. Phim lên án, chỉ trích mãnh mẽ những tập...
Mở rộng