imdb4.1

Guardians Of The Night (Những Vệ Binh Bóng Đêm)

Poster
Khi mười tám tuổi Pasha giải cứu một phụ nữ trẻ xinh đẹp từ một nhóm những kẻ tấn công với sức mạnh lạ lùng, anh phát hiện ra một thế giới ngầm của đấng siêu nhiên sống giữa chúng ta.