imdb7.1

Lore (Tị Nạn)

Poster
Lore có một cuộc gặp gỡ những người tị nạn ở Đức và ở nơi đây, chân lý và đức tin được phơi bày...