imdb6.5

One Day (Có Một Ngày)

Poster
Một bộ phim tình tiết rất lôi cuốn, kết cục bất ngờ và ý nghĩa.