imdb3.7

Satanic (Lễ Tế Quỷ Satan)

Poster
Phim xoay quanh câu chuyện nói về một nhóm thanh niên trẻ từ Coachella đi đến thành phố Los Angeles để tham gia vào một tổ chức thần bí, sau đó có một nữ pháp sư trẻ dẩn dắt họ vào một cuộc chơi nhỏ là gọi hồn và chuyến du lịch này trở thành chuyến kinh hoàng nhất cuộc đời họ.
Mở rộng