imdb3.6

Sharktopus vs. Whalewolf (Đại Chiến Thủy Quái)

Poster
Một nhà khoa học điên đã ghép gen của cá voi sát thủ với sói, tạo ra sinh vật lai tạo Whalewolf, nhằm ngăn quái vậy Sharktopus đang hoành hành.