imdbN/A

Sister's Slam Dunk

Poster
Sister's Slam Dunk là một chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc rằng phát sóng mỗi thứ sáu trên kênh KBS 2TV bắt đầu từ tháng 8 năm 2016. Toàn bộ người chơi trong chương trình đều là nữ gồm Ra Mi-ran , Kim Sook, Hong Jin kyung, Min Hyo-rin, Jessi và Tiffany, và sau nỗ lực của họ đã hoàn thành giấc mơ mỗi thành viên bằng cách sử dụng ngân sách 2.196.000 Won tương đương 2000 USD.
Mở rộng