imdb8.2

Star Wars Rebels: Season 1 (Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao: Phiến Quân - Phần 1)

Poster
ột phi hành đoàn phi thuyền ragtag dũng cảm và thông minh đứng lên chống lại ác quỷ Emprire. Nó đã gây ra chiến tranh căng thẳng trên các thiên hà và trục xuất các Hiệp sĩ Jedi cuối cùng.