imdb7.5

The Besieged Fortress (Pháo Đài Bị Bao Vây)

Poster
Bộ phim thuật lại cách nhìn vào một thuộc địa của mối chiến đấu cho sự sống còn chống lại lũ lụt và kiến ​​một đội quân xâm lược.