imdb5.9

The Birth Of A Nation (Sự Ra Đời Của Một Quốc Gia)

Poster
Phim đã tạo lên một sử thi về cuộc nội chiến ở Mỹ, cũng như những hình ảnh tái thiết thời hậu chiến của Mỹ. Đây cũng chính là một bộ phim tạo nên sự đổi mới – là bộ phim tiên phong trong việc ứng dụng các động tác máy và những kĩ năng dựng phim vẫn còn sử dụng đến ngày nay. Bộ phim đi sâu vào vấn đề phân biệt chủng tộc khi diễn tả Klansmen (những người đàn ông da trắng trong hội KKK, một hội...
Mở rộng