imdbN/A

The Timber (Những Kẻ Săn Đầu Người)

Poster
Hai anh em nhà nọ buộc phải tham gia vào các vụ săn tiền thưởng, một đặc trưng của việc săn đầu người ở vùng viễn Tây xa xôi, để giữ lại căn nhà của họ. Nhưng trên con đường liều mạng họ đi, họ tìm thấy những điều mà họ không hề mong đợi.
Mở rộng