imdb6.2

Transformers 4: Age of Extinction (Robot Đại Chiến 4: Kỷ Nguyên Hủy Diệt)

Poster
Một kỹ sư tình cờ phát hiện ra một thứ ảnh hưởng đến cả Autobot lẫn Decpticon, khiến cả 2 phe cùng chính phủ đều phải ra tay can thiệp...