imdbN/A

Trick & True

Poster
Đây là một loại mới của một loạt chương trình khoa học thực tế, khách mời sẽ phải giải thích, phân biệt các hiện tượng, thí nghiệm đưa ra dường như là phép màu siêu nhiên. Khách mời tham gia sẽ phải tìm hiểu cách thức tiến hành nó và nhận định nó thuộc dạng nào: ảo thuật hành động hay hiện tượng hóa học. Một chương trình truyền hình về khoa học thường thức thú vị hấp dẫn với sự góp mặt của...
Mở rộng