imdbN/A

Tru Tiên - Thanh Vân Chí (Noble Aspirations)

Poster
Phim Tru Tiên - Thanh Vân Chí là bộ phim xoay quanh mối tình rung động lòng người giữa Trương Tiểu Phàm – Bích Dao – Lục Tuyết Kỳ, và những trận chiến giữa chính tà xuyên suốt.